Aplikacja Administratora Gridu AAG’16

Aplikacja Administratora Gridu AAG’16 pozwala na optymalizację strategii zespołu agentów warstwy zarządzającej gridu.

Aplikacja do pobrania w wersji
standalone
download
aag16_v1.0.5.zip

(Windows/Linux/Mac OS X)

Aplikację AAG’16 zaprojektowano pod kątem wdrożenia w środowisku grida komputerowego. Pakiet standalone to kompaktowa wersja aplikacji do uruchomienia na pojedynczym komputerze bez dodatkowych zależności. Aplikacja wykorzystuje wewnętrznie serwer Wildfly, w związku z czym jej uruchomienie wymaga 20-40 sekund na zainicjowanie środowiska wykonawczego w zależności od wydajności komputera.

Wymagania systemowe

  • Java SE8

Uruchomienie aplikacji

Systemy z rodziny Windows: uruchomienie za pomocą skryptu start.bat dostępnego po rozpakowaniu pobranego archiwum. Skrypt inicjuje w tle aplikację AAG’16 oraz uruchamia przeglądarkę internetową, za pośrednictwem której dostępny jest interfejs użytkownika.

Systemy z jądrem Linux oraz Mac OS X: uruchomienie za pomocą polecenia wywoływanego w terminalu:
$ java -jar phd-web-1.0-SNAPSHOT-swarm.jar
Po zainicjowaniu aplikacji (komunikat “Deployed phd-web-1.0-SNAPSHOT.war” widoczny w terminalu) należy skierować przeglądarkę internetową pod adres http://localhost:8080/.